Підписатися на RSS

/Files/images/metodich_problema/Слайд1.JPG

СИСТЕМА РОБОТИ НАД НАУКОВО - МЕТОДИЧНОЮПРОБЛЕМОЮ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНОЇШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ № 7 БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«Розвиток життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості»

І.ВСТУП.

Провідні освітянські документи визначають компетентнісно орієнтований підхід пріоритетом розвитку сучасної вітчизняної системи освіти. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старший школі, Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, та інші базові освітянські документи ґрунтуються на компетентнісній стратегії.

Однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти виступає практичне формування компетентності учнів.

Початком будь-якої діяльності є усвідомлення мети. У контексті освітніх реалій сьогодення мета конкретизується як:

• підготовка учнів до життя,

• розвиток їх інтелектуальних та творчих здібностей;

• опанування знаннями;

• актуалізація умінь, затребуваних життям – уміння спілкуватися, контактувати з іншими людьми;

• уміння опрацьовувати інформацію;

• гнучко реагувати на зміни в житті тощо.

Білоцерківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 7 у 2012 – 2013 навчальному році почала працювати над науково – методичною темою «Розвиток життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості».

Серед основних завдань загальноосвітньої школи освітянські концептуальні документи визначають виховання "національно свідомої, вільної, демократичної, життєво й соціально компетентної особистості”, формування загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної та соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності. Компетентність названо інтегрованим результатом навчальної діяльності учнів.

Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості.

Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізації в області освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості.

Світові тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально - значимих якостей особистості.

Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу.

ІІ. ЗАВДАННЯ:

• вивчення різноманітних джерел, літератури, її науковий аналіз, що дозволяє визначити науково – практичне обґрунтування вирішення науково-методичну тему;

• вивчення існуючого досвіду роботи над аналогічною темою;

• створення банку інформації щодо впровадження компетентнісного навчання;

• побудова моделі нового виду діяльності, яка призводить до вирішення проблеми;

• розробка необхідних дидактичних, психолого-педагогічних та інших засобів;

• підготовка й проведення теоретичних та практичних семінарів;

• організація наставництва, консультацій для молодих учителів;

• створення та забезпечення ефективної роботи творчих груп;

• розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методів щодо впровадження проектної технології;

• виконання учителями запропонованих рекомендацій ;

• організація взаємовідвідування уроків;

• розробка навчальних проектів;

• проведення відкритих уроків, виховних заходів з використанням інтерактивних методів навчання та виховання;

• творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над науково-методичною темою;

• узагальнення та систематизація результатів.

ЕТАПИ РОБОТИ НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ ШКОЛИ
«Розвиток життєвих компетентностей учнів на всіх етапах становлення особистості»

Кiлькiсть переглядiв: 1132

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.